ZDRAVOTNÁ ASISTENČNÁ HLIADKA

LogoZdr.                Zdravotníci majú ukončené minimálne stredoškolské (príp.vysokoškolské)   zdravotnícke vzdelanie. Pracujú na RZP alebo centrálnych príjmoch, ARO. Sú vybavení profesionálnymi resuscitačnými, traumatologickými a diagnostickými pomôckami. Na zabezpečenie masových podujatí (napr. letné festivaly) máme k dispozícii poľnú ambulanciu s kompletným vybavením a tromi lôžkami. Na žiadosť klienta sme schopní vybaviť aj sanitné vozidlo. Na športové podujatia, ako napr. behy, cyklosúťaže, triatlony a pod. Vieme zabezpečiť mobilné zdravotnícke hliadky s vybavením.