PROTIPOŽIARNA ASISTENČNÁ HLIADKA

logo111Naši zamestnanci pracujú ako profesionálni hasiči hasičského a záchranného zboru. Každý rok všetci absolvujú skúšky fyzickej zdatnosti a odbornej spôsobilosti, zdravotnú prehliadku a psychologické vyšetrenie. Taktiež každý z nich absolvoval základnú a špecializovanú odbornú prípravu pre profesionálnych hasičov, kurz Špecialista 1. zásahu a paramedický kurz. Vzhľadom k tomu, že v rámci svojej profesie sa všetci takmer denne zúčastňujú náročných hasičských zásahov, sú pripravení flexibilne riešiť situácie počas vykonávania protipožiarnej asistenčnej hliadky. Pracovníci sú vybavení vysielačkami a oblečení v civile (podľa druhu a dôležitosti akcie) alebo vo vestách s reflexným nápisom „Protipožiarna hliadka“. Sú viditeľne označení visačkami. V roku 2005 zabezpečovali stretnutie Bush – Putin, ktoré sa konalo v Bratislave, stretnutie predsedov vlád štátov EÚ a v roku 2009 Summit NATO, kvôli čomu všetci prešli prísnymi bezpečnostnými previerkami. V neposlednom rade je výhodou našich pracovníkov aj vekový priemer, ktorý je okolo 30 rokov