Úvod

Vitajte na našich stránkach.

Sme profesionálna spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečovanie protipožiarnej a zdravotnej asistenčnej hliadky a usporiadateľské služby na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Okrem týchto činností sa zaoberáme vypracovaním protipožiarneho evakuačného plánu na masové podujatia, podľa zákona č. 314/2001 Z.z. z 2.júla 2001 o ochrane pred požiarmi a vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej Republiky č.121/2002 Z.z. z 26.februára 2002 o požiarnej prevencii v znení vyhlášky 562/2005 Z.z., vyhlášky č.591/2005 Z.z. a vyhlášky č.259/2009 Z.z. ďalej výškovými prácami horolezeckou technikou a vodnou záchrannou službou.

Naši zamestnanci sú profesionálni hasiči a zdravotní záchranári.

Nepatríme k dobrovoľnému hasičskému zboru a zdravotníci sú profesionálni zamestnanci v zdravotníckom odbore s min. 2-ročnou praxou.